https://aba-ind.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

معرفی

 

به نام خدا

 

- معرفی

استفاده از انرژی های پاک در سراسر جهان به طور روز افزونی در حال رشد بوده و با توجه به آینده سوخت های فسیلی این انرژی هم اکنون در حال جایگزین شدن می باشد.

در کشور عزیزمان ایران با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی می توان گفت شرایط برای احداث نیروگاه های خورشیدی (فتوولتائیک) بسیار مناسب می باشد. در حال حاضر وزارت نیرو، سازمان انرژی های تجدید پذیر و شرکت های توزیع برق برای متقاضیانی که قصد سرمایه گذاری در این صنعت را دارند فرصت هایی را فراهم آورده اند

طرح های خورشیدی بر اساس ظرفیت تولید به دو بخش نیروگاه های کوچک در مقیاس کیلو وات و نیروگاه های بزرگ در مقیاس مگاوات در حال احداث می باشند . ارتقاء امنیت انرژی، عدم استفاده از سوخت های فسیلی ، حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی در کنار درآمدی پایدار و مناسب افق های روشنی را در آینده نیروگاه های خورشیدی به وجود آورده است. سرمایه گذاری در این بخش سودی معادل 24 تا 26 درصد سالیانه در بر خواهد داشت..

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...